intensitat corrent, resistència i potència

intensitat corrent, resistència i potència
28 de febrer de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Una làmpada elèctrica de $60$ W està connectada a $230$ V. Calcula la intensitat del corrent que circula, la resistència del fi lament i el seu consum en una hora.

Per calcular la intensitat del corrent que circula per la làmpada elèctrica de 60 W connectada a 230 V, utilitzem la llei d’Ohm:

$$I = \frac{P}{V}$$

On $P$ és la potència de la làmpada (60 W en aquest cas) i $V$ és la tensió a la qual està connectada la làmpada (230 V en aquest cas). Substituïm els valors:

$$I = \frac{60 \text{ W}}{230 \text{ V}} \approx 0,26 \text{ A}$$

Per calcular la resistència del filamento de la làmpada, utilitzem la llei d’Ohm de nou:

$$R = \frac{V}{I}$$

Substituïm els valors:

$$R = \frac{230 \text{ V}}{0,26 \text{ A}} \approx 884,62 \text{ Ω}$$

Per calcular el consum de la làmpada en una hora, hem de convertir la potència de la làmpada de watts a quilowatts (kW), ja que la unitat de temps serà una hora:

$$60 \text{ W} = 0,06 \text{ kW}$$

A continuació, multipliquem la potència de la làmpada per la quantitat de temps en hores:

$$E = P \times t$$

On $E$ és l’energia consumida en kWh, $P$ és la potència de la làmpada en kW (0,06 kW en aquest cas) i $t$ és el temps en hores. Substituïm els valors per a una hora:

$$E = 0,06 \text{ kW} \times 1 \text{ h} = 0,06 \text{ kWh}$$

Per tant, la intensitat del corrent que circula per la làmpada elèctrica és de 0,26 A, la resistència del filamento de la làmpada és de 884,62 Ω i el consum de la làmpada en una hora és de 0,06 kWh.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *