Mes: novembre de 2023

Mes: novembre de 2023

Gel, sal: propietat col·ligativa
29 de novembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Quan es pronostiquen fortes nevades, ia fi d’evitar la formació de gel, s’hi afegeix sal comuna (NaCl) als carrers ia les carreteres. a) Quina concentració molal d’una dissolució de clorur de sodi disminueix el punt de congelació fins a -10 ºC? b) Si el solut dissolt fos clorur de potassi (KCl), canviaria el punt de

Read More
Relació massa, radi i acceleració planeta
18 de novembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Expliqueu la influència que tenen la massa i el radi d’un planeta en l’acceleració de la gravetat a la superfície ia la energia potencial d’una partícula propera a aquesta superfície. Imagineu que la Terra augmentés el radi al doble i la seva massa al quàdruple. quin seria el nou valor de $g$? i el nou

Read More
Problema força conservativa
17 de novembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una força conservativa actua sobre una partícula i la desplaça, des d’un punt $1$ fins a un punt $2$, fent un treball de $50\ J$. Es demana: Sabem que el treball realitzat per una força conservativa compleix: $$W_\mathrm c=-\Delta E_\mathrm p$$ de manera que la variació de l’energia potencial és: $$\Delta E_\mathrm p=-50\ \mathrm J$$i

Read More