Mes: juliol de 2020

Mes: juliol de 2020

Examen Selectivitat Matemàtiques II 1 de juliol 2020
23 de juliol de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calculau les dimensions d’una capsa amb les dues tapes de base quadrangular de volum $64$ metres cúbics de superfície mínima. Comprovau que la solució obtinguda és un mínim. Consideri las rectes $$r \equiv \frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{m}=z \qquad \quad s \equiv \left\{x+nz = -2 \atop y -z = -3\right.$$ Troba els valors de $m$ i $n$ per als

Read More
Problema sobre aplicació lineal
23 de juliol de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Sigui $f:R^3\rightarrow R^3$ l’aplicació lineal definida per $$f(x,y,z) = (2x, 3y, x+y+z)$$ Trobeu la matriu de f en les bases canòniques. La matriu de $f$ en les bases canòniques és:$$\begin{pmatrix}2&0&0\\ 0&3&0\\ 1&1&1\end{pmatrix}$$ Calculeu el polinomi característic de $f$ i els valors propis de $f$. El polinomi característic de $f$ és:$$q(t) = (2-t)\cdot(3-t)\cdot(1-t)$$Els valors propis de

Read More
Lleis de càlcul proposicional
16 de juliol de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una altra manera de validar un raonament sense necessitat de construir constantment taules de veritat és utilitzar les regles d’inferència. Aquestes regles es representen mitjançant un esquema d’inferència o en forma de llei lògica i permeten d’assegurar la correcció formal d’una inferència o raonament. Així, el resultat obtingut és sempre una tautologia. Per això la

Read More
Símbols de la lògica proposicional
15 de juliol de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

El llenguatge específic de la lògica proposicional conté un vocabulari en el qual és possible distingir-hi dos tipus de símbols: Símbols no lògics Variables: Són lletres llatines minúscules ($p$, $q$, $r$, $s$, $t\dots$) que representen les proposicions.Per exemple: “si véns ara, aleshores t’espero” equival a “si $p$, aleshores $q$”Tenen dos valors de veritat: vertader o

Read More
Lògica proposicional
15 de juliol de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

La frase La Carme és europea conté una informació concreta que, òbviament, pot ser vertadera o falsa. La lògica d’enunciats no te interès en aquest aspecte, és a dir, no analitza si la Carme és o no europea, sinó que en té prou en de considerar que la proposició pot ser vertadera o falsa. Això

Read More
Introducció a la lògica matemàtica
9 de juliol de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Tot i que és cert que per a solucionar els problemes matemàtics hem de raonar, és tant important el raonament en les matemàtiques en general? Per a respondre a aquesta qüestió podem partir de la definició de matemàtica que trobem en el diccionari: La matemàtica és la part de la ciència que, a partir d’unes

Read More