Mes: gener de 2024

Mes: gener de 2024

2022 – Juny – Bloc B – Exercici 5
14 de gener de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considera el sistema: $$\left\{\begin{array}{rcrcrcr} x & – & y & + & mz & = & -3 \\ -mx & + & 3y & – & z & = & 1 \\ x & – & 4y & + & mz & = & -6 \end{array}\right.$$ Discuteix el sistema segons els valors de $m$. Sigueu

Read More
2013 – Juny – Opció A – Exercici 3
14 de gener de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Sigueu $$M=\left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -1 \\ 0 & m+1 & 0 \\ 1 & 1 & m-1 \end{array}\right)$$ Determina els valors de $m$ per als quals els vectors fila de $M$ són linealment independents. Perquè els vectors siguin linealment independents només cal fer que el determinant sigui diferent de zero. $$|M|=\left|\begin{array}{ccc} 1 &

Read More
2014 – Juny – Opció B – Exercici 3
14 de gener de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considereu les matrius $$A=\left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{array}\right)\qquad i\qquad B=\left(\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{array}\right)$$ Determina, si existeix, la matriu $X$ que verifica $AX+B=A^2$. Com volem que $AX+B=A^2\Rightarrow AX=A^2-B\Rightarrow

Read More