Mes: desembre de 2022

Mes: desembre de 2022

Integral impròpia
15 de desembre de 2022 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una integral impròpia en format es pot escriure de la següent manera: $$\int_{a}^{b} f(x) dx$$ On $a$ i $b$ són els límits d’integració i $f(x)$ és la funció que es vol integrar. Per exemple, la integral impròpia següent: $$\int_{1}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$$ Per calcular aquesta integral, haurem de fer servir la fórmula general per a integrar

Read More