Asímptotes d’una funció

Asímptotes d’una funció
21 de març de 2024 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Definim una asímptota com una línia recta que pot ser horitzontal, vertical o obliqua a la qual s’aproxima una corba com a gràfica d’una determinada funció.

Aquestes asímptotes solen aparèixer al haver-hi punts on la funció no estigui definida.

Asímptota vertical

Direm que la recta $x=a$ (on $a$ és una constant) és una asímptota vertical si es compleix alguna d’aquestes dues condicions:

  1. $\displaystyle \lim_{x\rightarrow a^-}f(x)=\pm\infty$
  2. $\displaystyle \lim_{x\rightarrow a^+}f(x)=\pm\infty$

Asímptota horitzontal

Si existeix el límit:

$$\displaystyle \lim_{x\rightarrow \pm\infty}f(x)=a$$

on $a$ és un valor finit, aleshores direm que la recta $y = a$ és una asímptota horitzontal.

Asímptota obliqua

Si existeixen els següents límits i són finits:

  • $\displaystyle \lim_{x\rightarrow \infty}\frac{f(x)}{x}=m$
  • $\displaystyle \lim_{x\rightarrow \infty}(f(x)-mx)=b$

llavors direm que té una asímptota obliqua i la recta de la asímptota obliqua està donada per l’equació $y = mx +b$.

Les asímptotes obliqües només existeixen en funcions racionals (divisió de polinomis) on el polinomi dividend és d’un grau superior al del polinomi divisor.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *