Mes: març de 2023

Mes: març de 2023

El cafè i els sistemes d’equacions
31 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En un estudi de mercat, $500$ participants han provat tres cafès diferents, presentats com a producte $A$, producte $B$ i producte $C$, i han escollit quin dels tres els ha agradat més. Sabem que el producte $B$ ha estat escollit pel doble de persones que el producte $A$ i que el producte $B$ ho han

Read More
Rendiment màquina tèrmica
30 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una màquina tèrmica extreu $400$ J d’una font calenta i en cedeix $150$ J a una altra font freda. Calculeu el treball que pot desenvolupar i seu rendiment. El treball que pot desenvolupar la màquina tèrmica es pot calcular utilitzant la primera llei de la termodinàmica: \begin{equation}\Delta U = Q_h – Q_c = W\end{equation} on

Read More
Calor evacuat i COPf
29 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una nevera extreu $1200$ J dels aliments que conté al seu interior per mantenir-los a $4$ °C i consumeix $800$ J de la xarxa elèctrica. Calculeu la calor que evacua a la cuina on és la nevera (que es troba a $32$ °C), i el seu COPf . Una nevera extreu $1200, \mathrm{J}$ dels aliments

Read More
Càlcul calor específica de l’or
25 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Per tal de calcular la calor especifica de l’or, posem $50$ g d’aquest element a una temperatura de $45$ ºC en $100$ g d’aigua que es troba a temperatura $10$ ºC. Després d’arribar a l’equilibri, es veu que la temperatura final és de $10.53$ ºC $Q_{Au} = -Q_{H_2O}$ $Q_{Au} = m_{Au} c_{Au} \Delta T_{Au}$ $Q_{H_2O}

Read More
formulari tecnologia industrial
21 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Principis de màquines$$\sum \vec F_x = 0 \; \sum \vec F_y = 0 \; \sum \vec M_z = 0$$ $$M_{O} = F · d \quad \Gamma= F· D$$ $$W = F · s · \cos \alpha \quad E_m = E_c +E_p$$ $$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad E_p = mgh \quad P = \frac{W}{\Delta T}$$ $$F =

Read More
problema sobre MCUA
16 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Sigui un objecte que descriu un moviment circular de radi $R = 2$ m,suposem que parteix del repòs i es comença a moure amb acceleració$\alpha = \frac{\pi}{3}$ rad/s$^2$ . Quant valen les velocitats angular i lineal al cap de $5$segons? I l’espai angular i lineal recorregut en aquest temps? En aquest problema, l’objecte descriu un

Read More
Entropia d’un dau de 6 cares
16 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calculeu l’entropia d’un dau de sis cares des del punt de vista de la Física estadística. Per calcular l’entropia d’un dau de sis cares, primer hem de determinar el nombre total de microestats possibles per a aquest sistema. Cada vegada que llencem el dau, podem obtenir una de les sis cares possibles, de manera que

Read More
parell motor
16 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El parell motor és una mesura de la força que fa un motor per girar un eix. Es defineix com la força que actua sobre l’eix en direcció tangent al cercle que descriu la trajectòria de l’eix, multiplicada per la distància radial entre l’eix i la línia d’acció de la força.En altres paraules, el parell

Read More
Escala Reaumur
16 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

L’escala Réaumur (◦Re) assigna al punt de fusió del gel 0◦Re i al d’ebullició de l’aigua 80◦Re. Trobeu l’equivalencia entre aquesta escala i la Fahrenheit. Trobeu també si és possible, per quina temperatura aquestes dues escales mostren el mateix valor numèric. Per relacionar l’escala Réaumur amb l’escala Fahrenheit, podem fer servir la següent fórmula de

Read More
Escala Rømer
16 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

L’escala Rømer és una escala de temperatura que va ser desenvolupada per l’astrònom danès Ole Rømer el 1701. Aquesta escala estableix el punt de congelació de l’aigua a 7,5 °Rø i el punt d’ebullició de l’aigua a 60 °Rø. L’escala Rømer va ser una de les primeres escales de temperatura estandarditzades que es van desenvolupar.

Read More