Etiqueta: ccss

Etiqueta: ccss

Examen de matemàtiques CCSS 18 de juny de 2020
18 de juny de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una empresa fabrica tres models de televisors, que anomenarem A, B, i C. El model A necessita passar dues hores a l’unitat de muntatge; el model B, tres i el model C, una. El model A ha de passar una hora a l’unitat d’acabat i el model B, dues i el model C, tres hores.

Read More
Càlcul de la matriu inversa
11 de juny de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calcula la matriu inversa de: $$A= \begin{pmatrix} 3 & 5 & 2\\ 1 & -1 & -1\\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$ Primer de tot haurem de comprovar si la matriu és invertible. Això vol dir essencialment que el determinant és diferent de zero: $$|A|= \begin{vmatrix} 3 & 5 & 2\\ 1 & -1

Read More
Problema 5 examen matemàtiques CCSS 11 de juny de 2020
11 de juny de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Es considera la funció $$f(x)=\left\{\begin{array}{ccc}\displaystyle\frac{x-5}{x-4} & si & x<3 \\ -x^2+7x-10 & si & x\geq 3\end{array}\right.$$ Estudiï la continuïtat i la derivabilitat de la funció. $f(x)$ La funció és derivable en $\RR-\{3\}$, i la seva derivada val: $$f'(x)=\left\{\begin{array}{ccc}\frac{1}{(x-4)^2} & si & x<3 \\ -2x+7 & si & x > 3\end{array}\right.$$ Vegem si és derivable en

Read More
Problema 1 examen matemàtiques CCSS 11 de juny 2020
11 de juny de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Siguin les matrius$$A =\left(\begin{array}{ccc}1 & -2 & 1\\0 & 1 & 0 \\-1 & 3 & 0\end{array}\right),X =\left(\begin{array}{c}x \\y \\-2\end{array}\right)\ \mathrm{i\ }Y =\left(\begin{array}{cc}-x \\2 \\z\end{array}\right)$$ Determineu la matriu inversa de $A$ $$ A^{-1} =\left( \begin{array}{ccc} 0 & 3 & -1\\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$ Trobi els

Read More
Examen matemàtiques CCSS 11 juny 2020
11 de juny de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Siguin les matrius$$A =\left(\begin{array}{ccc}1 & -2 & 1\\0 & 1 & 0 \\-1 & 3 & 0\end{array}\right),X =\left(\begin{array}{c}x \\y \\-2\end{array}\right)\ \mathrm{i\ }Y =\left(\begin{array}{cc}-x \\2 \\z\end{array}\right)$$ Determineu la matriu inversa de $A$. Trobi els valors de $x$, $y$ i $z$ per els quals es compleix $A \cdot X = Y$. Una empresa cinematogràfica disposa de tres

Read More
Problema plantejament d’equacions
10 de juny de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

El propietari d’una llibreria posarà a la venda llibres de tres gèneres diferents: idiomes, infantil i informàtica.L’amo s’ha fixat com a objectiu vendre $150$ exemplars i vol obtenir uns ingressos per venda de $2300$ €. El preu dels llibres d’idiomes dels ha fixat a $20$ €/llibre, els d’informàtica a $15$ €/llibre i als d’infantil els

Read More
Problema 2
27 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considere la función real de variable real $f(x) = \displaystyle\frac{2x^3}{x^2-1}$ 1. Busque su dominio. El dominio de una función es el conjunto de entradas o valores de los argumentos para los cuales la función es real y definida: $$Dom_f = \{x\in \RR | x^2-1\not=0\}\longrightarrow Dom_f= \RR-\{\pm1\}$$ 2. Calcule la ecuación de sus asíntotas, si tiene.

Read More
Problema 4
27 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Dada la matriz$$ A =\left(\begin{array}{cc}\lambda +1 & 0\\1 & -1\end{array}\right)$$ 1. Determina los valores de $\lambda$ para los que la matriz $A^2+3A$ no sea invertible. Construimos la matriz $A^2+3A$: $$A^2+3A = \begin{pmatrix}\lambda +1 & 0\\1 & -1\end{pmatrix}^2+3\begin{pmatrix}\lambda +1 & 0\\1 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\lambda +1 & 0\\1 & -1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\lambda +1 & 0\\1 & -1\end{pmatrix} +3\begin{pmatrix}\lambda

Read More
Problema 5
27 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

1. Clasifica el siguiente sistema según los valores del parámetro $m$$$\left.\begin{array}{ccc}2x+ my & = & 0 \\x + mz & = & m \\x + y+ 3z & = & 1\end{array}\right\}$$ Expresamos la matriz de los coeficientes y la matriz ampliada $$(A|A^*)=\left(\begin{array}{ccc|c}2 & m & 0 & 0 \\1 & 0 & m & m

Read More
Problema 1
24 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una tienda de ropa figura la siguiente información. Tres pantalones cuestan lo mismo que una camisa y cuatro jerseys. Cinco pantalones cuestan lo mismo que cinco camisas y cuatro jerseys. Un pantalón, una camisa y un jersey cuestan 85 euros. Se pide: Llamamos: $x$: el precio en euros de un pantalón.$y$: el precio en

Read More