Categoria: General

Categoria: General

Gel, sal: propietat col·ligativa
29 de novembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Quan es pronostiquen fortes nevades, ia fi d’evitar la formació de gel, s’hi afegeix sal comuna (NaCl) als carrers ia les carreteres. a) Quina concentració molal d’una dissolució de clorur de sodi disminueix el punt de congelació fins a -10 ºC? b) Si el solut dissolt fos clorur de potassi (KCl), canviaria el punt de

Read More
Relació massa, radi i acceleració planeta
18 de novembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Expliqueu la influència que tenen la massa i el radi d’un planeta en l’acceleració de la gravetat a la superfície ia la energia potencial d’una partícula propera a aquesta superfície. Imagineu que la Terra augmentés el radi al doble i la seva massa al quàdruple. quin seria el nou valor de $g$? i el nou

Read More
Problema força conservativa
17 de novembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una força conservativa actua sobre una partícula i la desplaça, des d’un punt $1$ fins a un punt $2$, fent un treball de $50\ J$. Es demana: Sabem que el treball realitzat per una força conservativa compleix: $$W_\mathrm c=-\Delta E_\mathrm p$$ de manera que la variació de l’energia potencial és: $$\Delta E_\mathrm p=-50\ \mathrm J$$i

Read More
demostració equació de segon grau
16 d'octubre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

L’equació de segon grau té la forma general: $ax^2 + bx + c = 0$, on $a$, $b$ i $c$ són constants, i $a \neq 0$. Passem per la demostració: Així que hem arribat a la fórmula quadràtica per a les arrels de l’equació de segon grau.

Read More
Física Selectivitat Catalunya
30 de maig de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

A continuació teniu els exàmens de les proves PAU a Catalunya del 2000 al 2023 de Física. Examen de Selectivitat juny 1999-2000 Enunciat Solució Examen de Selectivitat setembre 1999-2000 Enunciat Solució Examen de Selectivitat juny 2000-2001 Enunciat Solució Examen de Selectivitat setembre 2000-2001 Enunciat Solució Examen de Selectivitat juny 2001-2002 Enunciat Solució Examen de Selectivitat

Read More
Una làmpada basada en díodes emissors de llum (LEDs) està formada per 7 LEDs connectats en sèrie
10 de maig de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una làmpada basada en díodes emissors de llum (LEDs) està formada per $7$ LEDs connectats en sèrie. El fabricant dels LEDs informa que la caiguda de tensió entre l’ànode i el càtode de cada un dels LEDs es pot considerar constant en tot el rang de funcionament i que val $U_{a-c} = 1,5$ V. Es

Read More
Màquina de Galton
30 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

La màquina de Galton, també coneguda com a màquina de quincunce o taula de Galton, és un dispositiu inventat per Sir Francis Galton en el segle XIX per il·lustrar el teorema del límit central i la distribució normal. És una eina utilitzada en estadística i probabilitat. La màquina de Galton consisteix en una taula amb

Read More
Problema sobre les passes. Distribució normal
30 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El nombre de passos realitzats pel professor Jaimito durant una hora de classe es modela amb una distribució normal de mitjana $100$ passos i desviació típica $20.5$ passos. a. Calcular la probabilitat que el professor faci més de $125$ passos durant una classe. b. Ens diuen que en el $45$% de les classes que fa

Read More
Problema dels paquets de sucre. Distribució normal
30 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El pes dels paquets de sucre en una determinada fàbrica segueix una distribució normal de mitjana 250 i desviació típica 20. Calcular: a. La probabilitat que un paquet pesi menys de 260 grams. b La probabilitat que el pes total de 25 paquets no superi els 6150 grams. a. La probabilitat que un paquet pesi

Read More