Mes: octubre de 2021

Mes: octubre de 2021

Equacions matricials
6 d'octubre de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Resolgui l’equació matricial $AX + B = A^2$, sent les matrius $$A = \left (\begin {array} {ccc}0 & 1 & 1 \\1 & 0 & 0 \\0 & 0 & 1\end {array}\right);B = \left (\begin {array} {ccc}1 & -1 & 1 \\1 & -1 & 0 \\-1 & 2 & 3\end {array}\right)$$ $AX+B=A^2$$AX=A^2 – B$$A^{-1}

Read More