Mes: abril de 2024

Mes: abril de 2024

Problema probabilitat antivirus
18 d'abril de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un ordinador personal te operatius dos programes antivirus $A1$ i $A2$ que actuen simultàniament i de forma independent. Davant la presència d’un virus, el programa $A1$ el detecta amb una probabilitat de $0.9$ i el programa $A2$ el detecta amb una probabilitat de $0.8$. Calculeu de forma raonada: (a) La probabilitat que un virus qualsevol

Read More
optimització filferro
13 d'abril de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un filferro de 10 metres de longitud es divideix en dos trossos. Amb un es forma un triangle equilàter i amb l’altre un quadrat. Troba la longitud d’aquests trossos perquè la suma de les àrees sigui mínima. Partim el filferro en dos trossos, un de mida $x$, per al triangle, i l’altre de mida $10-x$,

Read More
Problema d’optimització d’una porta
12 d'abril de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Es vol fer una porta rectangular coronada per un semicercle com el de la figura. El buit de la porta ha de tenir $16$ metres quadrats. Si és possible, determineu la base $x$ perquè el perímetre sigui mínim. La porta està formada per un rectangle de $\text{\’area}=x\cdot h$ i mitja circumferència de diàmetre $x$, l’àrea

Read More