Mes: desembre de 2023

Mes: desembre de 2023

calor absorbe etanol
29 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

¿Cuánto calor absorbe el etanol cuando pasa de $-150~^\circ$C a $83~^\circ$C?$C_\mathrm{f}=108\,680$~J/kg, $C_\mathrm{v}=852\,720$~J/kg, $C_\mathrm{p}=2400$~J/(kg K), $T_\mathrm{f}=-117\ ^\circ$C y $T_\mathrm{v}=78\ ^\circ$C Todos los calores serán positivos puesto que absorbe calor. Como no se indica la masa lo calculamos para 1 kg:$$\begin{align} &q_1 =mc_\mathrm p \Delta T =1\cdot 2400\cdot \left[ -117-(-150) \right] =79\,200\ \mathrm J \\ &q_2 =mL_\mathrm

Read More
ampolles, garrafes i bidons
28 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una empresa es fabriquen tres tipus de productes plàstics: ampolles, garrafes i bidons. S’utilitza com a primera matèria 10 kg de polietilè cada hora. Se sap que per fabricar cada ampolla calen 50 grams, per a cada garrafa 100 grams i 1 kg per a cada bidó. El gerent també ens diu que cal

Read More
Problema continuïtat
18 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Troba els valors de $a$ i $b$ perquè la funció següent sigui contínua en tot R $$f(x) = \left\{\begin{array}{rcr}1+\cos x & \text{ si }& x \leq 0 \\ 2(a-x) & \text{ si } & 0 < x < 1 \\ \frac{b}{x^2} & \text{ si } & x \geq1\end{array}\right.$$ A $(-\infty,0)$ és contínua?$1 + \cos(x)$ és

Read More
Matrices. Matriz inversa y cálculo matricial
12 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considera las matrices $$A=\left(\begin{array}{rr} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{array}\right), B=\left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & a \\ 2 & a & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right)\ \text{ y } C=\left(\begin{array}{rrr} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{array}\right)$$. a) Determina los valores de $a$ para los

Read More
empresa de missatgeria
11 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una empresa de missatgeria opera en tres rutes diferents $A$, $B$ i $C$. Setmanalment fa un total de $70$ viatges i el nombre de viatges per la ruta $B$ és igual a la suma dels viatges per les rutes $A$ i $C$. a) Si sabem que el doble de la suma dels viatges per les

Read More
Sistema d’equacions cotxes de colors
10 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una marca de vehicles ha venut aquest mes cotxes de tres colors: blancs, negres i vermells. El $60$% dels cotxes blancs més el $50$% dels cotxes negres representen el $30$% dels cotxes venuts. El $20$% dels cotxes blancs juntament amb el $60$% dels cotxes negres i el $60$% dels cotxes vermells representen la meitat dels

Read More
Problema Geometria. 2013 – Juny – Opció B – Exercici 4
10 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considera els punts $P(2,3,1)$ i $Q(0,1,1)$. a) Troba l’equació del pla $\pi$ respecte del qual $P$ i $Q$ són simètrics. El pla respecte del que $P$ i $Q$ són simètrics contindrà el punt mitjà d’aquests dos i serà perpendicular al vector que els uneix. Siga $M$ el punt mitjà de $P$ i $Q$, $M=\dfrac{P+Q}{2}\hspace{5pt}\Rightarrow\hspace{5pt}M(1,2,1)$ $$\overrightarrow{QP}=(2,2,0)$$

Read More
Exercici de geometria. 2013 – Juny – Opció A – Exercici 4
10 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Sigui $r$ la recta que passa pel punt $(1,0,0)$ i té com a vector direcció $(a,2a,1)$ i sigui s la recta donada per $$\left\{\begin{array}{lcr}-2x+y & = & -2 \\ -ax+z & = & 0 \end{array}\right.$$ a) Calcula els valors de a per als quals $r$ i $s$ són paral·leles. Comencem escrivint $s$ en la seva

Read More
Matriu no invertible
9 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Sigueu la matriu $$A=\left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$ i $I$ la matriu identitat d’ordre $3$.a) Troba els valors de $m$ perquè la matriu $A-MI$ no tingui inversa.b) Troba $x$, diferent de zero, perquè $A-xI$ sigui la inversa de la matriu $\dfrac{1}{x}\left(A-I\right)$.

Read More
Problema sobre refrescos, cerveses i vi
9 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El propietari d’un bar ha comprat refrescos, cervesa i vi per un import de $500$ euros sense incloure-hi impostos. La despesa en vi és de $60$ euros menys que les despeses en refrescos i cervesa conjuntament, sense incloure impostos. Tenint en compte que els impostos dels refrescos, la cervesa i el vi són el 6%,

Read More