Sistema d’equacions cotxes de colors

Sistema d’equacions cotxes de colors
10 de desembre de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Una marca de vehicles ha venut aquest mes cotxes de tres colors: blancs, negres i vermells. El $60$% dels cotxes blancs més el $50$% dels cotxes negres representen el $30$% dels cotxes venuts. El $20$% dels cotxes blancs juntament amb el $60$% dels cotxes negres i el $60$% dels cotxes vermells representen la meitat dels cotxes venuts. S’han venut 100 cotxes negres més que blancs. Determineu el nombre de cotxes venuts de cada color.

Anomenem $\left\{\begin{array}{ccl} x & \leftarrow & \text{número de cotxes blancs venuts} \\ y & \leftarrow & \text{número de cotxes negres venuts} \ \\ z & \leftarrow & \text{número de cotxes vermells venuts} \end{array}\right.$

El nombre total de cotxes venuts serà $x+y+z$.

Com el $60$% dels cotxes blancs $(0’6\cdot x)$ més el $50$% dels cotxes negres $(0’5\cdot y)$ representen el $30$% dels cotxes venuts $(0’3\cdot (x+y +z))$, tenim $0’6\cdot x+0’5\cdot y=0’3\cdot (x+y+z)$, que multiplicant per $10$ se’ns queda $6x+5y=3(x+y+ z) \Rightarrow \boxed{3x+2y-3z=0}$

I, com el $20$% dels cotxes blancs $(0’2\cdot x)$ juntament amb el $60$% dels cotxes negres $(0’6\cdot y)$ i el $60$% dels cotxes vermells $(0’6\cdot z )$ representen la meitat dels cotxes venuts $(0’5\cdot (x+y+z))$. $0’2\cdot x+0’6\cdot y+0’6\cdot z=0’5\cdot (x+y+z) \Rightarrow 2x+6y+6z=5(x+y+z)\Rightarrow \boxed{-3x+y+z=0}$

I també sabem que s’han venut 100 cotxes negres més que blancs $\boxed{x+100=y}$

Tenim un sistema de tres equacions amb tres incògnites:

$$\left\{\begin{array}{l} 3x+2y-3z=0 \\ -3x+y+z=0 \\ x+100=y \end{array}\right. \hspace{10pt}\Rightarrow\hspace{10pt} \left\{\begin{array}{l} 3x+2y-3z=0 \\ -3x+y+z=0 \\ x-y=-100 \end{array}\right.$$

$$A^+=\left(\begin{array}{rrr|c} 3 & 2 & -3 & 0 \\ -3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -100 \end{array}\right)$$ la matriu ampliada de coeficients del sistema.

Sumant-li a la fila $2$ la fila $1$ i multiplicant la fila $3$ per $-3$ i sumant-li la fila $1$ queda:

$$\left(\begin{array}{rrr|c} 3 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & -3 & 300 \end{array}\right)$$

I al triple de la fila tres li restem el quíntuple de la fila $2$ ($3\cdot f_3-5\cdot f_2$), ens queda:

$$\left(\begin{array}{rrr|c} 3 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 900 \end{array}\right) \hspace {10pt}\Rightarrow\hspace{10pt} \left\{\begin{array}{l} 3x+2y-3z=0 \\ 3y-2z=0 \\ \boxed{z=900} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow\hspace{10pt} 3y-2\cdot 900=0 \hspace{10pt}\Rightarrow\hspace{10pt} 3y=1800\hspace{10pt}\Rightarrow\hspace{10pt} \boxed{y=600}$$

$$\Rightarrow\hspace{10pt} 3x+2\cdot600-3\cdot900=0 \hspace{10pt}\Rightarrow\hspace{10pt} 3x+1200-2700=0 \hspace{10pt}\Rightarrow\hspace{10pt} 3x =1500$$

$$\Rightarrow\hspace{10pt} \boxed{x=500}$$

S’han venut $500$ cotxes blancs, $600$ cotxes negres i $900$ cotxes vermells.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *