Etiqueta: EVAU

Etiqueta: EVAU

Examen selectivitat Catalunya. Juny de 2014 – Sèrie 3 – Qüestió 1
7 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considereu la matriu $$\displaystyle \boldsymbol{M}=\left(\begin{array}{ccc} 1 & a & a^2 \\ 1 & a+1 & (a+1)^2 \\ 1 & a-1 & (a-1)^2 \end{array}\right)$$per a $a\in\mathbb{R}$. Calculeu el rang de la matriu $\boldsymbol{M}$ en funció dels valors del paràmetre $a$. Per calcular el rang de la matriu $\boldsymbol{M}$, podem realitzar operacions elementals de fila per convertir

Read More
Examen selectivitat Catalunya. Juny de 2014 – Sèrie 3 – Qüestió 5
12 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Siguin $r$ i $s$ les rectes de $\mathbb{R}^3$ d’equacions $\displaystyle r:\frac{x-2}{3}=y=\frac{z+1}{4}$ i $s: \left( x,y,z \right) = \left(1+2\alpha,3-\alpha,4+3\alpha \right)$, amb $\alpha \in \mathbb{R}$ Comproveu que els punts mitjans dels segments que tenen un extrem situat sobre la recta $r$ i l’altre extrem situat sobre la recta $s$ formen un pla. Si fem servir les equacions

Read More
Problema d’optimització. Resistència de flexió.
9 d'octubre de 2022 General Oscar Alex Fernandez Mora

La resistència de flexió d’una biga de secció rectangular és directament proporcional a la base i directament proporcional, també, al quadrat de l’altura d’aquesta secció. Calcula les dimensions que ha de tenir la secció rectangular d’una biga fabricada a partir del tronc cilíndric d’un arbre que fa un metre de diàmetre per tal que tingui

Read More
Problema 2 examen de matemàtiques CCSS 18 juny de 2020
2 d'abril de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un concessionari de motos comercialitza dos models, un de $125$ cc i un altre de$50$ cc. Per cada moto de $12$5 cc que ven, guanya $1000$ euros i per cada moto de $50$ cc,guanya $600$ euros. D’altra banda, per tal de satisfer els objectius marcats pelfabricant, cal que el concessionari compleixi les condicions següents:a) Vendre

Read More
Problema 5 examen de matemàtiques CCSS 18 de juny de 2020
2 d'abril de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un comerciant pot comprar articles a $350$ euros la unitat. Si els ven a $750$ euros la unitat, en ven $30$. Sabem que la relació entre aquestes dues variables (el preu de venda i el nombre d’unitats venudes) és lineal i que, per cada descompte de $20$ euros en el preu de venda, incrementa les

Read More
Examen EVAU MATEMATICAS II ARAGÓN 2020
2 d'abril de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Dau lo siguient sistema d’equacions: $$\left\{\begin{array}{rl}x+y+(m+1)z&=2\\ x+(m-1)y+2z&=1\\2x+my+z&=-1\end{array}\right.$$ Discuta lo sistema seguntes las valors de $m\in\mathbb R$. Dadas las matrices $A=\begin{pmatrix}1&0&3\\-1&0&1\end{pmatrix},~B=\begin{pmatrix}0&2&1\\1&0&1\end{pmatrix},~C=\begin{pmatrix}-1&1\\-1&0\end{pmatrix}$: Calcule, si ye posible, $(A\cdot B^t)^{-1}$. Comprebe que, $C^3=I$, an $I$ ye la matriz identidat, y calcule $C^{16}$. Resuelta lo sistema matricial $$\left\{\begin{array}{rl}X-2Y&=\begin{pmatrix}0&3&3\\0&-2&0\end{pmatrix}\\2X+3Y&=\begin{pmatrix}7&6&-1\\14&3&7\end{pmatrix}\end{array}\right.$$ Se considera la dreita $r\equiv~\left\{\begin{array}{rl}x+z&=1\\2x+y&=3\end{array}\right.$ Calcule la equación d’o plano que contiene

Read More
Problema 1A. Exame EBAU. Convocatoria ordinaria
2 d'abril de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un estudiante gastó 57 euros n’una papelería na compra d’un llibru, una calculadora y un estoxu. Sabemos que’l llibru cuesta’l doble que’l total de la calculadora y l’estoxu xuntos. a) ¿Ye posible determinar de forma única’l preciu del llibru? ¿Y el de la calculadora?b) Amás, si los precios del llibru, la calculadora y l’estoxu fueren,

Read More
PROBLEMA 1 DE EVAU MATEMATICAS II ARAGÓN 2020
1 d'abril de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Dau lo siguient sistema d’equacions: $$\left\{\begin{array}{rl}x+y+(m+1)z&=2\\ x+(m-1)y+2z&=1\\2x+my+z&=-1\end{array}\right.$$Discuta lo sistema seguntes las valors de $m\in\mathbb R$. Discutimos lo sistema utilizando lo teorema de Rouché-Fröbenius. Escribimos las matrices de coeficients y enamplada: $$M=\begin{pmatrix}1&1&m+1\\1&m-1&2\\2&m&1\end{pmatrix}\qquad M^=\begin{pmatrix}1&1&m+1&2\\1&m-1&2&1\\2&m&1&-1\end{pmatrix}$$Calculamos lo rango d’a matriz $M$: $$\begin{align}\begin{vmatrix}1&1&m+1\\1&m-1&2\\2&m&1\end{vmatrix}=m-1+4+m(m+1)-2(m+1)(m-1)-1-2m=\\=m+2+m^2+m-2(m^2-1)-2m=2-m^2+2=4-m^2\end{align}$$Determinant que s’anula pa $m=\pm2$. Si $m\neq2\text{ y }m\neq-2$, alavez $rg(M)=3=rg(M)=n$ y lo sistema ye compatible determinau. Si

Read More
PROBLEMA 2 DE EVAU MATEMATICAS II ARAGÓN 2020
1 d'abril de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Dadas las matrices $A=\begin{pmatrix}1&0&3\\-1&0&1\end{pmatrix},~B=\begin{pmatrix}0&2&1\\1&0&1\end{pmatrix},~C=\begin{pmatrix}-1&1\\-1&0\end{pmatrix}$: a) Calcule, si ye posible, $(A\cdot B^t)^{-1}$.b) Comprebe que, $C^3=I$, an $I$ ye la matriz identidat, y calcule $C^{16}$. a) En primer puesto calculamos $A\cdot B^t$: $$A\cdot B^t=\begin{pmatrix}1&0&3\\-1&0&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0&1\\2&0\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&4\\1&0\end{pmatrix}$$Clamamos $D$ a esta matriz y calculamos la suya inversa con a siguient formula: $$D^{-1}=\dfrac1{|D|}\cdot(\text{Adj}D)^t|D|=-4\qquad \text{Adj}D=\begin{pmatrix}0&-1\\-4&3\end{pmatrix}$$Dimpués: $$(A\cdot B^t)^{-1}=D^{-1}=\frac{1}{-4}\cdot\begin{pmatrix}0&-4\\-1&3\end{pmatrix}$$ b) Comprebamos que $C^3=I$: $$C^2=C\cdot C=\begin{pmatrix}-1&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&1\\-1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&-1\end{pmatrix}$$$$C^3=C^2\cdot

Read More
PROBLEMA 3 DE EVAU MATEMATICAS II ARAGÓN
1 d'abril de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Resuelta lo sistema matricial $$\left\{\begin{array}{rl}X-2Y&=\begin{pmatrix}0&3&3\\0&-2&0\end{pmatrix}\\2X+3Y&=\begin{pmatrix}7&6&-1\\14&3&7\end{pmatrix}\end{array}\right.$$ Sía $A=\begin{pmatrix}0&3&3\\0&-2&0\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}7&6&-1\\14&3&7\end{pmatrix}$ alavez lo sistema ye: $$\left\{\begin{array}{rl}X-2Y&=A\\2X+3Y&=B\end{array}\right.$$Multiplicamos per $2$ la primera equación: $$\left\{\begin{array}{rl}2X-4Y&=2A\\2X+3Y&=B\end{array}\right.$$Si a la equación segunda le restamos la primera obtenemos: $$7Y=B-2A$$ d’an $$Y=\dfrac17\cdot(B-2A)=\dfrac17\cdot\left[\begin{pmatrix}7&6&-1\\14&3&7\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}0&3&3\\0&-2&0\end{pmatrix}\right]~;\ Y=\dfrac17\cdot\begin{pmatrix}7&0&-7 \\4&7&7\end{pmatrix}~;\ \boxed{Y=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&1&1\end{pmatrix}}$$Dau que $X-2Y=A$, alavez: $$\begin{align}X=A+2Y=\begin{pmatrix}0&3&3\\0&-2&0\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&1&1\end{pmatrix}~;\\ \boxed{X=\begin{pmatrix}2&3&1\\4&0&2\end{pmatrix}}\end{align}$$

Read More