Mes: juny de 2024

Mes: juny de 2024

Inferència estadística. Comparativa entre intervals de confiança
9 de juny de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Es vol saber la mitjana d’euros que es gasta setmanalment l’alumnat a la cafeteria de l’institut. S’ha seleccionat una mostra de $250$ estudiants i se’ls ha demanat aquesta dada. En aquesta mostra hem obtingut una despesa mitjana de $5$ euros, amb una desviació típica d’$1.5$.a) Construïu un interval de confiança del $95\%$ per a la

Read More
Inferència estadística. Iogurts
9 de juny de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Els envasos d’una marca determinada de iogurts indiquen que contenen de mitjana 150 grams de iogurt. Hem comprat deu iogurts, n’hem pesat el contingut i hem obtingut les dades següents (en grams):$$148, 149, 147, 146, 149, 146, 149, 148, 149, 149$$a) Construïu un interval de confiança del 95% per a la mitjana del pes dels

Read More
Inferència estadística. Angloparlants
9 de juny de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Volem conèixer el percentatge de persones que parlen anglès en una població determinada. Prenem una mostra aleatòria de $500$ persones de les quals resulta que $189$ parlen anglès.a) Doneu l’estimació puntual de la proporció i del percentatge de persones que parlen anglès en aquella població.b) Escriviu un interval de confiança del $95\%$ per al percentatge

Read More
Distribució binomial. Components electrònics
9 de juny de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Els components electrònics produïts per una determinada empresa són defectuosos amb una probabilitat de 0.01. L’empresa ven els components en paquets de 10 i es compromet a retornar els diners si el paquet conté 2 o més components defectuosos.a) Calculeu la probabilitat que et retornin els diners si compres un paquet de components.b) Una persona

Read More
Problema probabilitats. Batxillerat científic, batxillerat humanístic
9 de juny de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

En un poble hi ha dos instituts que anomenarem A1 i A2. En tots dos instituts es pot estudiar el batxillerat científic (que anomenarem B1) o l’humanístic (que anomenarem B2). Seleccionem un alumne a l’atzar i se sap que la probabilitat que pertanyi a l’institut A1 és de $0.3$, la probabilitat que pertanyi a l’institut

Read More
2016 – Setembre – Opció A – Exercici 3
8 de juny de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considera el següent sistema d’equacions lineals, $$\left.\begin{array}{rcc} 2x-4y+2z & = & 1 \\ 5x-11y+9z & = & \lambda \\ x-3y+5z & = & 2\end{array}\right\}$$ a) Discuteix el sistema segons els valors de $\lambda$. Sigui $A=\left(\begin{array}{ccc} 2 & -4 & 2 \\ 5 & -11 & 9 \\ 1 & -3 & 5 \end{array}\right)$ la matriu

Read More