Etiqueta: física

Etiqueta: física

Reacció en un reactor
7 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En un reactor té lloc la reacció: $$^{235}_{92}U\ + \ ^1_0n \ \to \ ^{141}_{56}Ba\ + \ ^{92}_{Z}Kr\ + \ ^1_0n$$a) Calculeu el nombre atòmic, $Z$, del Kr, i el nombre de neutrons, $a$, emesos a la reacció. b) Quina massa de $^{235}U$ es consumeix per hora a una central nuclear de $800$ MW, sabent

Read More
Relació massa, radi i acceleració planeta
18 de novembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Expliqueu la influència que tenen la massa i el radi d’un planeta en l’acceleració de la gravetat a la superfície ia la energia potencial d’una partícula propera a aquesta superfície. Imagineu que la Terra augmentés el radi al doble i la seva massa al quàdruple. quin seria el nou valor de $g$? i el nou

Read More
Problema força conservativa
17 de novembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una força conservativa actua sobre una partícula i la desplaça, des d’un punt $1$ fins a un punt $2$, fent un treball de $50\ J$. Es demana: Sabem que el treball realitzat per una força conservativa compleix: $$W_\mathrm c=-\Delta E_\mathrm p$$ de manera que la variació de l’energia potencial és: $$\Delta E_\mathrm p=-50\ \mathrm J$$i

Read More
Física Selectivitat Catalunya
30 de maig de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

A continuació teniu els exàmens de les proves PAU a Catalunya del 2000 al 2023 de Física. Examen de Selectivitat juny 1999-2000 Enunciat Solució Examen de Selectivitat setembre 1999-2000 Enunciat Solució Examen de Selectivitat juny 2000-2001 Enunciat Solució Examen de Selectivitat setembre 2000-2001 Enunciat Solució Examen de Selectivitat juny 2001-2002 Enunciat Solució Examen de Selectivitat

Read More
Una làmpada basada en díodes emissors de llum (LEDs) està formada per 7 LEDs connectats en sèrie
10 de maig de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una làmpada basada en díodes emissors de llum (LEDs) està formada per $7$ LEDs connectats en sèrie. El fabricant dels LEDs informa que la caiguda de tensió entre l’ànode i el càtode de cada un dels LEDs es pot considerar constant en tot el rang de funcionament i que val $U_{a-c} = 1,5$ V. Es

Read More
Problema sobre xocs
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un cos de 2 kg es mou a una velocitat de 5 m/s i un altre cos de 3 kg es mou a 2 m/s en la mateixa direcció però en sentit contrari. Quina energia es desprèn en el xoc entre tots dos cossos, si aquest és perfectament inelàstic? En un xoc perfectament inelàstic, els

Read More
Problema caiguda lliure
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Llancem cap amunt un cos de massa m amb una velocitat inicial de 15 m/s. Calculeu a quina altura arribarà Per a calcular a quina altura arribarà el cos llançat cap amunt amb una velocitat inicial de $15$ m/s, podem utilitzar les equacions del moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) per a un moviment en una

Read More
Canó i projectil
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un canó de $5000$ kg dispara un projectil de $40$ kg amb una velocitat inicial horitzontal de $300$ m/s des d’un penya-segat a una altura de $60$ m sobre el nivell del mar. El canó està inicialment en repòs sobre una plataforma horitzontal fixada a terra i el coeficient de fregament entre el canó i

Read More
Un astronauta a Venus
7 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un astronauta pesa 700 N a la Terra. En arribar al planeta Venus es pesa. Si descomptem el pes de l’equip els accessoris, el seu pes és de 600 N. Tenint en compte que el diàmetre de Venus és gairebé igual al de la Terra, calculeu la massa d’aquest planeta. L’astronauta pesa 700 N a

Read More