Etiqueta: física

Etiqueta: física

Física Selectivitat Catalunya
30 de maig de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

A continuació teniu els exàmens de les proves PAU a Catalunya del 2000 al 2023 de Física. Examen de Selectivitat juny 1999-2000 Enunciat Solució Examen de Selectivitat setembre 1999-2000 Enunciat Solució Examen de Selectivitat juny 2000-2001 Enunciat Solució Examen de Selectivitat setembre 2000-2001 Enunciat Solució Examen de Selectivitat juny 2001-2002 Enunciat Solució Examen de Selectivitat

Read More
Una làmpada basada en díodes emissors de llum (LEDs) està formada per 7 LEDs connectats en sèrie
10 de maig de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una làmpada basada en díodes emissors de llum (LEDs) està formada per 7 LEDs connectats en sèrie. El fabricant dels LEDs informa que la caiguda de tensió entre l’ànode i el càtode de cada un dels LEDs es pot considerar constant en tot el rang de funcionament i que val Ua-c = 1,5 V. Es

Read More
Problema sobre xocs
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un cos de 2 kg es mou a una velocitat de 5 m/s i un altre cos de 3 kg es mou a 2 m/s en la mateixa direcció però en sentit contrari. Quina energia es desprèn en el xoc entre tots dos cossos, si aquest és perfectament inelàstic? En un xoc perfectament inelàstic, els

Read More
Problema caiguda lliure
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Llancem cap amunt un cos de massa m amb una velocitat inicial de 15 m/s. Calculeu a quina altura arribarà Per a calcular a quina altura arribarà el cos llançat cap amunt amb una velocitat inicial de $15$ m/s, podem utilitzar les equacions del moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) per a un moviment en una

Read More
Canó i projectil
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un canó de $5000$ kg dispara un projectil de $40$ kg amb una velocitat inicial horitzontal de $300$ m/s des d’un penya-segat a una altura de $60$ m sobre el nivell del mar. El canó està inicialment en repòs sobre una plataforma horitzontal fixada a terra i el coeficient de fregament entre el canó i

Read More
Un astronauta a Venus
7 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un astronauta pesa 700 N a la Terra. En arribar al planeta Venus es pesa. Si descomptem el pes de l’equip els accessoris, el seu pes és de 600 N. Tenint en compte que el diàmetre de Venus és gairebé igual al de la Terra, calculeu la massa d’aquest planeta. L’astronauta pesa 700 N a

Read More
Problema física relativista, nau interestel·lar
5 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Els astronautes d’una nau interestel·lar que es desplacen a una velocitat de $0.8c$ porten , segons els rellotges de la nau, $30$ dies exactes de viatge. Quan de temps han estat viatjant segons el centre de control de Terra? Per resoldre aquest problema, hem de tenir en compte la dilatació temporal, que ens indica que

Read More
Problema sobre energia d’enllaç nuclear
5 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calculeu el defecte de massa i l’energia d’enllaç per nucleó del nucli $^{12}_6\text{C}$. El nucli de carboni-12 té 6 protons i 6 neutrons. L’energia d’enllaç per nucleó es pot calcular a partir de la massa del nucli. La massa del nucli de carboni-12 és: $$m_{^{12}\text{C}} = 12.000000 u$$ on $u$ és l’unitat de massa atòmica.

Read More
Les equacions de Maxwell
5 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Les equacions de Maxwell són un conjunt de quatre equacions diferencials parcials que descriuen el comportament del camp electromagnètic. Són una de les bases fonamentals de l’electromagnetisme, que és la branca de la física que estudia les interaccions entre càrregues elèctriques i camps electromagnètics. Les equacions de Maxwell són les següents: On: Les equacions de

Read More