Etiqueta: física

Etiqueta: física

bobina amb resistència òhmica i reactància inductiva
22 de juliol de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una bobina té una resistència òhmica de $10$ O i una reactància inductiva de $20$ O. Està connectada a un corrent altern de $314$ rad/s de pulsació i una força electromotriu eficaç de $110$ V. Calculeu: (a) la intensitat del circuit i l’angle de desfasament entre la tensió i la intensitat; (b) el factor de

Read More
pèndol i conservació de l’energia
22 de juliol de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un pèndol de $70$ cm de longitud, de l’extrem del qual penja una massa de $100$ g, pot oscil·lar lliurement al voltant de l’altre extrem. El deixem anar des d’una posició que forma un angle de $70$º amb la vertical. Calculeu: a) La velocitat que portarà el pèndol quan passi per la part més baixa.

Read More
Ciclista fent un looping
22 de juliol de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una ciclista que surt del repòs descriu un looping circular de $200$ m de radi, i assoleix els $72$ km/h en $0,5$ minuts. Trobeu l’acceleració total de la ciclista un cop ha transcorregut aquest temps. Per calcular l’acceleració total de la ciclista després de $0,5$ minuts, hem de tenir en compte tant l’acceleració tangencial com

Read More
Caça bombarder i tanc
22 de juliol de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un caça bombarder vola horitzontalment a $1500$ m, amb una velocitat de $180$ km/h, i veu venir un tanc en sentit contrari. Calculeu a quina distància del tanc ha de deixar anar un míssil per fer-lo caure sobre el tanc si aquest es mou amb una velocitat constant de $45$ km/h. Per resoldre aquest problema,

Read More
Problema sobre tir parabòlic 2
22 de juliol de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Llancem un cos obliquament cap amunt amb una velocitat de $40$ m/s que forma un angle de $60$º amb l’horitzontal. Calculeu: (a) l’abast horitzontal; (b) la velocitat $2$ segons després d’haver-lo llançat; (c) l’altura màxima; (d) l’equació de la trajectòria. Per resoldre aquest problema, utilitzarem les equacions del moviment projectil, descomponent la velocitat inicial en

Read More
Un circuit oleohidràulic
21 de juliol de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un circuit oleohidràulic s’alimenta amb una canonada de diàmetre $D=25$ mm que subministra oli a una velocitat de $3.5$ m/s i una pressió de $10$ MPa. Determina el cabal subministrat i la potència absorbida si el rendiment total és del $75\%$. Per determinar el cabal subministrat i la potència absorbida per un circuit oleohidràulic, podem

Read More
La pressió augmenta amb la profunditat
20 de juliol de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Es disposa d’un dipòsit d’aigua cilíndric obert i molt gran.  S’emplena fins  $h_0=12$ m d’alçària respecte a la base del recipient. Calcula la pressió en un punt situat a $h_1=3$ m respecte a la base del recipient, un altre a $6$ metres i un altre a $11$ m. Per calcular la pressió en diferents punts

Read More
Caiguda objecte dins d’un líquid
19 de juliol de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Es deixa caure un cos de densitat $0.8$ g/cm$^3$ i $1000$ cm$^3$ de volum des d’una alçada de $78.4$ m sobre benzè, de densitat $0.9$ g/cm$^3$. Calcula el temps que trigarà a assolir la profunditat màxima. Per a resoldre aquest problema, hem de considerar els següents passos: Pas 1: Caiguda Lliure fins a la Superfície

Read More
Força d’interacció entre dos blocs
19 de juliol de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Dos blocs de masses $m_1 = 20 \, \text{kg}$ i $m_2 = 15 \, \text{kg}$, recolzats l’un contra l’altre, descansen sobre un terra perfectament llis. S’aplica al bloc $m_1$ una força $F = 40 \, \text{N}$ horitzontal i es demana: a) Acceleració amb la qual es mou el sistema b) Forces d’interacció entre ambdós blocs

Read More
Blòc amarrat a ua còrda. Dinàmica MCUA
17 de juliol de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un petit blòc de $1$ kg de massa ei amarrat a ua còrda de $0,6$ m, e vire a $60$ r.p.m. descrivent ua circonferéncia verticau. Cau calcular era tension dera còrda quan eth blòc se tròbe: En punt mès naut dera sua trajectòria. En punt mès baish dera sua trajectòria. Per calcular la tension dera

Read More