Etiqueta: Resistivitat

Etiqueta: Resistivitat

intensitat corrent, resistència i potència
28 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una làmpada elèctrica de $60$ W està connectada a $230$ V. Calcula la intensitat del corrent que circula, la resistència del fi lament i el seu consum en una hora. Per calcular la intensitat del corrent que circula per la làmpada elèctrica de 60 W connectada a 230 V, utilitzem la llei d’Ohm: $$I =

Read More
Llei d’Ohm i resistivitat
27 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Amb un fil de constantà de $0.1$ mm de diàmetre es vol construir una resistència de $200$ V. Calcula la longitud que hade tenir el fil. Per calcular la longitud del fil de constantà necessitem conèixer les seves propietats elèctriques. La constantà és una aleació metàl·lica que té una resistivitat elèctrica de $\rho = 49

Read More