Etiqueta: Potència

Etiqueta: Potència

intensitat corrent, resistència i potència
28 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una làmpada elèctrica de $60$ W està connectada a $230$ V. Calcula la intensitat del corrent que circula, la resistència del fi lament i el seu consum en una hora. Per calcular la intensitat del corrent que circula per la làmpada elèctrica de 60 W connectada a 230 V, utilitzem la llei d’Ohm: $$I =

Read More