energia resistència calefactora

energia resistència calefactora
28 de febrer de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Quina quantitat de calor produirà un escalfador d’immersióde $40$ V de resistència interna en un minut, si es connecta a $230$ V?

Per calcular la quantitat de calor produïda per un escalfador d’immersió, necessitem saber la potència del dispositiu, que es pot calcular usant la llei d’Ohm:

$$ P = \frac{V^2}{R} $$

On P és la potència en watts (W), V és la tensió en volts (V) i R és la resistència en ohms (Ω).

En aquest cas, la resistència interna del dispositiu és de $40$ V, de manera que la potència del dispositiu es calcula com:

$$ P = \frac{(230 V)^2}{40 \Omega} = 1322.5 W $$

Així, la potència del dispositiu és de $1322.5$ W. Si el dispositiu es connecta durant un minut, la quantitat de calor que produirà és:

$$ Q = P \cdot t = 1322.5 W \cdot 60 s = 79350 J $$

Per tant, el escalfador d’immersió de $40$ V de resistència interna produirà $79350$ Joules de calor si es connecta a $230$ V durant un minut.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *