inductància i reluctància

inductància i reluctància
1 de març de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Una inductància sense entreferro es realitza amb un debanat de $200$ voltes sobre un nucli de reluctància de $2\cdot10^6$ A/Wb. Quin és el valor de la inductància?

El valor d’una inductància es pot calcular amb la següent fórmula:

$$L = \frac{N^2}{R}$$

on $L$ és la inductància en henrys, $N$ és el nombre de voltes del debanat i $R$ és la reluctància del nucli en henrys per volt (H/V).

En aquest cas, el nombre de voltes és $N = 200$ i la reluctància és $R = 2 \times 10^6 \text{ H/V}$. Substituïm aquests valors a la fórmula:

$$L = \frac{N^2}{R} = \frac{(200)^2}{2 \times 10^6} \approx 20 \text{ mH}$$

Per tant, el valor de la inductància en aquesta inductància sense entreferro és aproximadament $20$ mH.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *