Q4 Sèrie 5 OPCIÓ A PAU 2008. Selectivitat Catalunya.

Q4 Sèrie 5 OPCIÓ A PAU 2008. Selectivitat Catalunya.
26 de febrer de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Una plataforma circular gira, en un pla horitzontal, respecte d’un eix vertical que passa pel seu centre, a una velocitat de $120\pi \ $rpm (revolucions per minut). Determineu el valor de la distància màxima respecte de l’eix a què pot situar-se una massa sobre la plataforma de manera que giri solidàriament amb aquesta, sense lliscar, sabent que el coeficient de fregament estàtic val $0.5$.

La plataforma circular gira, en un pla horitzontal, respecte d’un eix vertical que passa pel seu centre, a una velocitat de $120\pi$ rpm (revolucions per minut). Determineu el valor de la distància màxima respecte de l’eix a què pot situar-se una massa sobre la plataforma de manera que giri solidàriament amb aquesta, sense lliscar, sabent que el coeficient de fregament estàtic val $05$.

Perquè una massa situada sobre la plataforma giri solidàriament amb aquesta, sense lliscar, la força centrípeta que actua sobre la massa ha de ser igual a la força de fregament estàtic entre la massa i la plataforma.

La força centrípeta que actua sobre la massa és la força que la manté en la trajectòria circular. Aquesta força ve donada per:

$$F_c = m \cdot a_c$$

on $m$ és la massa de la partícula i $a_c$ és l’acceleració centrípeta.

L’acceleració centrípeta es pot calcular com:

$$a_c = \frac{(2 \cdot \pi \cdot R)^2}{T^2}$$

on $R$ és la distància entre la massa i l’eix de rotació, i $T$ és el període de rotació.

La força de fregament estàtic entre la massa i la plataforma és:

$$F_f = \mu \cdot N$$

on $\mu$ és el coeficient de fregament estàtic i $N$ és la normal, que és la força perpendicular a la superfície de contacte entre la massa i la plataforma.

Com que la massa no llisca, la normal $N$ és igual al pes de la massa:

$$N = m \cdot g$$

on $g$ és l’acceleració gravitatòria.

Per tant, igualant la força centrípeta i la força de fregament estàtic, tenim:

$$m \cdot a_c = \mu \cdot m \cdot g$$

Cancel·lant la massa $m$ a ambdós costats i reemplaçant l’acceleració centrípeta, obtenim:

$$\frac{(2 \cdot \pi \cdot R)^2}{T^2} = \mu \cdot g$$

Desenvolupant la fórmula per $R$, obtenim:

$$R = T \cdot \frac{\sqrt{\mu \cdot g}}{2 \cdot \pi}$$

Reemplaçant els valors, tenim:

$$R = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{0.5 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2} \cdot \frac{60 \text{ s/min}}{120\pi \text{ rpm}} \approx 0.308 \text{ m}$$

Per tant, la distància màxima respecte de l’eix a què pot situar-se una massa sobre la plataforma de manera que giri solidàriament amb aquesta, sense lliscar, és d’aproximadament $0.308$ m.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *