Etiqueta: cinemàtica

Etiqueta: cinemàtica

Q4 Sèrie 5 OPCIÓ A PAU 2008. Selectivitat Catalunya.
26 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una plataforma circular gira, en un pla horitzontal, respecte d’un eix vertical que passa pel seu centre, a una velocitat de $120\pi \ $rpm (revolucions per minut). Determineu el valor de la distància màxima respecte de l’eix a què pot situar-se una massa sobre la plataforma de manera que giri solidàriament amb aquesta, sense lliscar,

Read More