Càlcul del camp elèctric d’una càrrega puntual

Càlcul del camp elèctric d’una càrrega puntual
27 de febrer de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Quina és la intensitat de camp elèctric en un punt determinat si una càrrega de $2.5$ mC situada en aquest punt està sotmesa a una força $F = 0.325$ N?

La llei de Coulomb estableix que la força electrostàtica entre dues càrregues puntuals és proporcional al producte de les càrregues i inversament proporcional al quadrat de la distància entre elles:

$$ F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

on $F$ és la força electrostàtica, $q_1$ i $q_2$ són les càrregues puntuals, $r$ és la distància entre elles, i $k$ és la constant de Coulomb.

Per trobar la intensitat de camp elèctric en un punt a partir de la força exercida sobre una càrrega situada en aquest punt, es pot utilitzar la definició d’intensitat de camp elèctric:

$$E = \frac{F}{q}$$

on $E$ és la intensitat de camp elèctric, $F$ és la força electrostàtica sobre la càrrega $q$. Per tant, si una càrrega de $2,5$ mC està sotmesa a una força de $0,325$ N, la intensitat de camp elèctric en aquest punt és:

$$ E = \frac{0.325}{2.5 \cdot 10^{-3}} = 130 \text{ N/C} $$

Per tant, la intensitat de camp elèctric en aquest punt és de $130$ N/C.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *