Etiqueta: efecte fotoelèctric

Etiqueta: efecte fotoelèctric

Problema sobre l’efecte fotoelèctric
22 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Se sap que el treball d’extracció d’electrons per a un determinat metall és de $4.34$ eV. Calculeu quina és la longitud d’ona màxima per produir l’efecte fotoelèctric en aquest metall. L’energia cinètica màxima dels electrons expulsats d’un metall en l’efecte fotoelèctric ve donada per la fórmula: $$ E_c = h\nu – \phi $$ on $h$

Read More
Problema efecte fotoelèctric i llum
22 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

S’ha realitzat un experiment d’efecte fotoelèctric amb llum de longitud d’ona de 400 nm, incident en un material amb funció treball de $3.0$ eV. Si la corrent fotoelèctrica mesurada és de $5.0$ nA, quina és la intensitat de la llum incident? Solució:L’efecte fotoelèctric és el fenomen en què els electrons són alliberats d’un material quan

Read More