PROBLEMA 5 EXAMEN SELECTIVITAT JUNY 2015

PROBLEMA 5 EXAMEN SELECTIVITAT JUNY 2015
23 de maig de 2022 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Una cèl·lula fotoelèctrica és il·luminada amb llum blava de 4750 Å. La freqüència llindar de la cèl·lula és de $4.75\cdot10^{14}$ Hz. Calculeu: 

a) L’energia dels fotons incidents i el treball d’extracció característic del metall de la cèl·lula.

$\lambda =4750\ Å\cdot\frac{10^{-10}\ m}{1\ Å }= 4.75\cdot10^{-7}\ m$

$f= \frac{c}{\lambda}=\frac{3.00\cdot10^8}{4.75\cdot10^{-7}} = 6.32\cdot10^{14}$ Hz

$E = hf = 4.19\cdot^{-19}$ J

$W_0 = hf_0 = 3.15\cdot10^{-15}$ J

b)L’energia cinètica màxima dels electrons emesos i el seu potencial de frenada

$E_c = E-W_0$

$E_c = 4.19\cdot10^{-19}-3.15\cdot10^{-19} = 1.05\cdot10^{-19}$ J

$E_c = q_eV_0$

El potencial de frenada és:

$V_0 = \displaystyle\frac{1.05\cdot10^{-19}}{1.602\cdot10^{-19}} = 0.655$ V

Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *