Etiqueta: mètrica

Etiqueta: mètrica

Problema de geometria mètrica
11 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Les torres de l’anomenada Porta d’Europa, a Madrid, tenen forma de prisma rectangular oblic. Utilitza el producte escalar, producte vectorial i producte mixt per calcular l’àrea de la base, l’altura i el volum de cada torre tenint en compte que $\vec{u}= (0, 35, 0)\ m$, $v = (-35, 0, 0)\ m$, $\vec{w} = (30, 0,

Read More