Resolució d’un sistema d’equacions mitjançant la matriu inversa

Resolució d’un sistema d’equacions mitjançant la matriu inversa
17 de juny de 2020 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Troba la solució del sistema lineal següent: \begin{cases} 2x+y-z=3 \\ x-y+z=1 \\ 3x+y=4 \end{cases}


Primer de tot expressarem la matriu i matriu ampliada del sistema:

$$A=\begin{pmatrix}
2 & 1 & -1\\
1 & -1 & 1\\
3 & 1 & 0
\end{pmatrix}
\quad
MA=\begin{pmatrix}
2 & 1 & -1 & 3\\
1 & -1 & 1 & 1\\
3 & 1 & 0 & 4
\end{pmatrix}$$
Ens cal ara estudiar el rang de la matriu $A$ i la matriu $MA$ per veure si el sistema té solució o no. Com que ja tenim un element diferent de zero, el rang de la matriu $A$ com a mínim és $1$. Anem a buscar un menor d’ordre dos no nul:

$$\begin{vmatrix}
2 & 1\\
1 & -1
\end{vmatrix}
=-3 \ne 0$$
El rang per tant, com a mínim és $2$. Anem a calcular el determinant de la matriu:

$$A=\begin{vmatrix}
2 & 1 & -1\\
1 & -1 & 1\\
3 & 1 & 0
\end{vmatrix}
=-3\ne 0$$
Veiem que $rangA=3$ i necessàriament serà igual al rang de la matriu ampliada (perquè conté el menor de la matriu A a dins). Per tant, aquest sistema és compatible determinat. Anem ara a trobar la solució. En forma matricial:

$$\begin{pmatrix}
2 & 1 & -1\\
1 & -1 & 1\\
3 & 1 & 0
\end{pmatrix}
\cdot
\begin{pmatrix}
x \\
y\\
z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
3\\
1\\
4
\end{pmatrix}$$
Per trobar la solució cal que fem: $X=A^{-1}\cdot B$. Anem a buscar primer la inversa de la matriu, $A^{-1}=\frac{ 1 }{ |A| } Adj(A)^{T}$:

$$Adj(A)=\begin{pmatrix}
-1 & 3 & 4\\
-1 & 3 & 1\\
2 & -3 & -3
\end{pmatrix}
\Rightarrow
Adj(A)^{T}=\begin{pmatrix}
-1 & -1 & 2\\
3 & 3 & -3\\
4 & 1 & -3
\end{pmatrix}
\Rightarrow
A^{-1}=\frac{ -1 }{ 3 }\begin{pmatrix}
-1 & -1 & 2\\
3 & 3 & -3\\
4 & 1 & -3
\end{pmatrix}$$
Per tant:

$$X=
\frac{ -1 }{ 3 }\begin{pmatrix}
-1 & -1 & 2\\
3 & 3 & -3\\
4 & 1 & -3
\end{pmatrix}
\cdot
\begin{pmatrix}
3\\
1\\
4\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
-4/3\\
0\\
-1/3
\end{pmatrix}$$
La solució d’aquest sistema és:

$$x=\frac{ 4 }{ 3 }\qquad y=0 \qquad z=\frac{ -1 }{ 3 }$$

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *