Càlcul angle entre dos plans

Càlcul angle entre dos plans
20 de febrer de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Per calcular l’angle entre dos plans en l’espai, primerament has de trobar el vector normal de cadascun dels plans. A continuació, pots utilitzar la fórmula de l’angle entre dos vectors per trobar l’angle entre els vectors normals.

La fórmula de l’angle entre dos vectors és:

$$\cos(\theta) = \frac{a \cdot b}{|a| \cdot |b|}$$

On $a$ i $b$ són els dos vectors i $\theta$ és l’angle entre ells.

Per tant, per calcular l’angle entre dos plans:

Troba els vectors normals de cada pla.
Utilitza la fórmula de l’angle entre dos vectors per trobar l’angle entre els vectors normals.
Per exemple, suposem que volem trobar l’angle entre els plans: $\pi_1: x – 2y + 3z = 4$ i $\pi_2: 2x + y – z = 5$

Per trobar el vector normal de $\pi_1$, simplement has de mirar els coeficients de $x$, $y$ i $z$ i escriure-los en forma de vector: $n_1 = (1, -2, 3)$

De manera similar, per trobar el vector normal de $\pi_2$: $n_2 = (2, 1, -1)$

Ara, utilitzem la fórmula de l’angle entre dos vectors per trobar l’angle entre els vectors normals:

$$\cos(\theta) = \frac{n_1 \cdot n_2}{|n1| \cdot |n2|}
= \frac{1\cdot2 + (-2)1 + 3(-1)}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2}}\cdot\sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2}
= \frac{-2}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{6}}\thickapprox -0.284$$

Per tant, l’angle entre els dos plans és:

$$\theta = \arccos(-0.284)
≈ 103.9°$$

Per tant, l’angle entre els dos plans és d’aproximadament $103.9$ graus.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *