Etiqueta: electroestàtica

Etiqueta: electroestàtica

Força electroestàtica entre dues càrregues
25 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Dues càrregues iguals separades entre elles $4\text{ cm}$ es fan una força de $18\text{ N}$.a. Quina serà la força que actuarà entre elles si les ajuntem fins a $2\text{ cm}$?b. I si les separem fins a $12\text{ cm}$, quina serà la força aleshores? El problema planteja la situació de dues càrregues iguals separades una distància

Read More