Etiqueta: corrent altern

Etiqueta: corrent altern

Càlcul impedància
3 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calculeu la impedància equivalent a $60$ Hz d’una resistència de valor $R = 25 , \Omega$ i una inductància de valor $L = 25 , \text{mH}$ connectades en sèrie. \begin{equation}Z = \sqrt{R^2 + (2 \pi f L)^2}\end{equation} on $Z$ és la impedància, $R$ és la resistència, $f$ és la freqüència i $L$ és la inductància.

Read More