Càlcul impedància

Càlcul impedància
3 d'abril de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Calculeu la impedància equivalent a $60$ Hz d’una resistència de valor $R = 25 , \Omega$ i una inductància de valor $L = 25 , \text{mH}$ connectades en sèrie.

\begin{equation}
Z = \sqrt{R^2 + (2 \pi f L)^2}
\end{equation}

on $Z$ és la impedància, $R$ és la resistència, $f$ és la freqüència i $L$ és la inductància.

Substituint els valors que ens donen, tenim:

\begin{align}
Z &= \sqrt{25^2 + (2 \pi \cdot 60 \cdot 0.025)^2}\ \Omega \\
&= \sqrt{625 + 23.56} \Omega \\
&= \sqrt{648.56} \Omega \\
&= 25.46 \Omega
\end{align}

Per tant, la impedància equivalent a $60$ Hz de la resistència de $25 \Omega$ i la inductància de $25 \text{mH}$ connectades en sèrie és de $25.46 \Omega$.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *