Etiqueta: radi d'Schwarzschild

Etiqueta: radi d'Schwarzschild

Càlcul del radi d’Schwarzschild de la Terra
22 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calculeu el radi d’Schwarzschild de la Terra. El radi d’Schwarzschild és el radi d’un objecte massiu a partir del qual, si la seva massa s’aconsegueix concentrar en un volum inferior a aquest radi, es forma un forat negre. Aquest radi es calcula utilitzant la fórmula: $$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$ on $G$ és la constant de gravitació

Read More