Etiqueta: potència bomba

Etiqueta: potència bomba

Una bomba accionada per un motor tèrmic
17 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una instal·lació, una bomba accionada per un motor tèrmic, fa pujar un volum V = 600 m3 d’aigua fins una altura h = 3, 6 m en un temps t = 10 h de funcionament estacionari. Determineu: (a) El treball W fet per la bomba. (b) La potència hidràulica $P_h$ que desenvolupa la bomba.

Read More