Etiqueta: molla

Etiqueta: molla

càlcul constant de la molla
25 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Trobeu la constant elàstica d’una molla sabent que quan se li acobla una massa de $1.00$ kg i es fa oscil·lar, ho fa amb pulsació $\omega =\sqrt{2\pi}$ rad/s. La constant elàstica d’una molla que està subjecta a un oscil·lador harmònic simple ve donada per l’expressió: $$k = m\omega^2$$ On $m$ és la massa de l’objecte

Read More