càlcul constant de la molla

càlcul constant de la molla
25 de febrer de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Trobeu la constant elàstica d’una molla sabent que quan se li acobla una massa de $1.00$ kg i es fa oscil·lar, ho fa amb pulsació $\omega =\sqrt{2\pi}$ rad/s.

La constant elàstica d’una molla que està subjecta a un oscil·lador harmònic simple ve donada per l’expressió:

$$k = m\omega^2$$

On $m$ és la massa de l’objecte subjecte a l’oscil·lació i $\omega$ és la freqüència angular. Si se’ns dóna que se li acobla una massa de $1.00\ \mathrm{kg}$ i la molla oscil·la amb una freqüència angular de $\omega = \sqrt{2\pi}\ \mathrm{rad/s}$, quina és la seva constant elàstica?

Substituint els valors en l’expressió de la constant elàstica, obtenim:

$$k = m\omega^2 = 1.00\ \mathrm{kg} \times (\sqrt{2\pi}\ \mathrm{rad/s})^2 = 2\pi\ \mathrm{kg/s^2}$$

Per tant, la constant elàstica de la molla és de $2\pi\ \mathrm{kg/s^2}$.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *