Etiqueta: algebra jest kool

Etiqueta: algebra jest kool

Problema de forma canònica de Jordan
11 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Determini la forma canònica de Jordan $\pmb{J}$ del endomorfisme $\pmb{f}$ d’un $K$-espai vectorial la qual té com a matriu respecte d’una base $\pmb{\mathcal{B} = {v_1, v_2, v_3, v_4}}$ és: \begin{equation}\pmb{ A = \left( \begin{array}{cccc}2 & 0 & 0 & 0 \\1 & 3 & -1 & 0 \\1 & 1 & 1 & 0 \\1

Read More