Problema sobre la llei de Wien

Problema sobre la llei de Wien
22 de febrer de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Suposeu que la longitud d’ona predominant de la llum provinent del Sol és $\lambda = 483$ nm per estimar la temperatura de la seva superfície fent servir la llei de desplaçament de Wien.

La llei de desplaçament de Wien s’expressa matemàticament com:

$$\lambda_{\max} T = b$$

on $\lambda_{\max}$ és la longitud d’ona màxima d’emissió, $T$ és la temperatura absoluta de l’objecte i $b$ és la constant de Wien.

Per calcular la temperatura de la superfície del Sol a partir de la longitud d’ona predominant de la llum que emet, es pot reordenar la fórmula de la llei de desplaçament de Wien:

$$T = \frac{b}{\lambda_{\max}}$$

on $b$ és la constant de Wien, que té un valor de $2.898 \times 10^{-3}\mathrm{m\cdot K}$.

Substituint els valors de la longitud d’ona predominant de la llum del Sol ($\lambda = 483\mathrm{nm} = 4.83 \times 10^{-7}\mathrm{m}$) i la constant de Wien ($b = 2.898 \times 10^{-3}\mathrm{m\cdot K}$) a la fórmula, obtenim:

$$T = \frac{2.898 \times 10^{-3}\mathrm{m\cdot K}}{4.83 \times 10^{-7}\mathrm{m}} = 6002\mathrm{K}$$

Per tant, la temperatura de la superfície del Sol és d’aproximadament $6002\mathrm{K}$.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *