Etiqueta: probabilitat condicionada

Etiqueta: probabilitat condicionada

Probabilitat i malalties
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El 75% dels pacients d’un hospital van donar positiu per a xarampió, i el 68% positiu per a coronavirus. El percentatge de pacients que van donar positiu per a xarampió havent estat positius per a coronavirus és del 85%. Si en Joan sap que és positiu per a xarampió, quina probabilitat té de haver estat

Read More
Problema sobre urnes
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una urna conté dues monedes de plata i tres de coure. Una altra urna conté quatre monedes de plata i tres de coure. Si es tria una urna a l’atzar i se’n treu una moneda a l’atzar, quina és la probabilitat que la moneda extreta sigui de plata? Primer, hem de calcular la probabilitat de

Read More
Problema probabilitat sobre revista
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El $60$% dels alumnes de batxillerat d’un Institut són noies i el $40$% nois. La meitat dels nois llegeix assíduament la revista COMIC, mentre que només el $30$% de les noies la llegeix. a) Obtenir de forma raonada la probabilitat que un alumne elegit a l’atzar llegeixi aquesta revista. b) Si un alumne elegit a

Read More
Probabilitat, bàsquet i/o futbol
15 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una classe de $25$ alumnes, $14$ són aficionats al futbol, $9$ al bàsquet i $5$ a ambdós esports. Si se selecciona un alumne a l’atzar, calcula la probabilitat que: a) Sigui aficionat al futbol, sabent que és aficionat al bàsquet. b) Sigui aficionat al futbol, sabent que no és aficionat al bàsquet. La probabilitat

Read More
Problema de probabilitat sobre xandalls
15 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una classe hi ha 32 alumnes, 18 noies i 14 nois. Dels nois, 9 porten xandall i de les noies 4. Escollim un alumne a l’atzar. Calcula la probabilitat dels següents successos: a) Que porti xandall. b) Que sigui noi i no porti xandall. c) Que sigui noia i porti xandall. d) Que sigui

Read More
Problema de probabilitat sobre caramelets
15 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una caixa de caramelets hi ha $8$ caramelets de taronja i $14$ de llimona. Si $3$ caramelets de taronja i $9$ de llimona tenen farcit de licor, i escollim un caramelet a l’atzar, calcula la probabilitat dels següents esdeveniments:a) Sigui de taronja i estigui farcit.b) No estigui farcit o sigui de llimona.c) Sigui de

Read More
Problema probabilitat condicionada. Cabells
15 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

A Barcelona, el 60% de la població té el cabell castany, el 70% té ulls castanys, i el 80% té el cabell o els ulls castanys. Escollim una persona a l’atzar. Si teniu el cabell castany, quina és la probabilitat que tingui també ulls castanys? Estem considerant dos successos, $C$=”tenir el cabell castany”, $O$= “tenir els ulls castanys”. Per l’enunciat, sabem que :$P(C)=\dfrac{6}{10}={3}{5}$, $P(O)=\dfrac{7}{10}$,

Read More
Problema probabilitat condicionada
7 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En un estudi realitzat en una certa universitat, s’ha determinat que un 20% dels seus estudiants no utilitza transport públic per anar a les classes i que un 65% dels estudiants que utilitzen transport públic, també fan ús del menjador universitari. Calcula la probabilitat que seleccionant a l’atzar un estudiant en aquesta universitat, resulti ser

Read More