Problema estequiometria

Problema estequiometria
9 de desembre de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Se hace arder, en atmósfera de oxígeno, $30$ g de etano (C$_2$H$_6$). a) Calcula el volumen necesario de oxígeno en condiciones normales. b) Calcula el volumen necesario de oxígeno a presión $1,5$ atm y temperatura $60~^\circ$C. c)~Calcula el volumen de CO$_2$ que se ha obtenido en condiciones normales (CN).

En toda reacción de combustión el combustible reacciona con oxígeno y se obtiene dióxido de carbono y agua: $$\mathrm{C_2H_6 + \frac 7 2 O_2 \to 2\, CO_2 + \,3H_2O}$$
a) Sabiendo que todo gas en condiciones normales (CN) ocupa 22,4 L: $$\mathrm{30\ g\ etano\cdot \frac{1\ mol}{30\ g\ etano} \cdot \frac{7/2\ mol\ O_2}{1\ mol\ etano} \cdot \frac{22,4\ L}{1\ mol\ CN}=78,4\ L\ O_2 }$$

b) $$\mathrm{30\ g\ etano\cdot \frac{1\ mol}{30\ g\ etano} \cdot \frac{7/2\ mol\
O_2}{1\ mol\ etano} =3,5\ mol\ O_2 }$$
$$V=\frac{nRT}{P}=\frac{3,5\cdot 0,082\cdot 333}{1,5}=63,71\ \mathrm{L\ O_2}$$
c) $$\mathrm{30\ g\ etano\cdot \frac{1\ mol}{30\ g\ etano} \cdot \frac{2\ mol\
CO_2}{1\ mol\ etano} \cdot \frac{22,4\ L}{1\ mol\ CN}=44,8\ L\ CO_2 }$$

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *