Mes: maig de 2020

Mes: maig de 2020

Matemàtiques CCSS Selectivitat Illes Balears
13 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

A continuació teniu els exàmens de les proves PAU a les Illes Balears de Matemàtiques CCSS Examen de Selectivitat juny 2010-2011 Enunciat Solució Examen de Selectivitat setembre 2010-2011 Enunciat Solució Examen de Selectivitat juny 2011-2012 Enunciat Solució Examen de Selectivitat setembre 2011-2012 Enunciat Solució Examen de Selectivitat juny 2012-2013 Enunciat Solució Examen de Selectivitat setembre

Read More
Integral per parts 3
12 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Integral per parts $\int x^3\cdot\ln xdx$ Per poder fer la integral $\int x^3\cdot\ln xdx$ haurem de fer ser servir la integració per parts: ($\int udv = uv-\int vdu$) A continuació teniu un video de com es fa la integral:

Read More
Integral per parts 2
12 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Integral per parts $\int (2x-5)\cdot\cos xdx$ Per poder fer la integral $\int (2x-5)\cdot\cos xdx$ haurem de fer ser servir la integració per parts: ($\int udv = uv-\int vdu$). A continuació teniu un video de com es fa la integral:

Read More
Integral per parts 1
12 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Integral per parts $\int x\cdot\cos xdx$ Per poder fer la integral $\int x\cdot\cos xdx$ haurem de fer ser servir la integració per parts: ($\int udv = uv-\int vdu$). A continuació teniu un video de com es fa la integral:

Read More
Problema de forma canònica de Jordan
11 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Determini la forma canònica de Jordan $\pmb{J}$ del endomorfisme $\pmb{f}$ d’un $K$-espai vectorial la qual té com a matriu respecte d’una base $\pmb{\mathcal{B} = {v_1, v_2, v_3, v_4}}$ és: \begin{equation}\pmb{ A = \left( \begin{array}{cccc}2 & 0 & 0 & 0 \\1 & 3 & -1 & 0 \\1 & 1 & 1 & 0 \\1

Read More
Problema de geometria mètrica
11 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Les torres de l’anomenada Porta d’Europa, a Madrid, tenen forma de prisma rectangularoblic. Utilitza el producte escalar, productevectorial i producte mixt per calcular l’àrea de la base, l’altura i el volum de cada torretenint en compte que $\vec{u} = (0, 35, 0)\ m$, $v = (-35, 0, 0)\ m$, $\vec{w} = (30, 0, 114)\ m$.

Read More
Teorema de Rolle
11 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Teorema de Rolle: si una funció és contínua i derivable en un interval i pren valors iguals en els seus extrems, hi ha un punt on la derivada primera s’anul·la. Sigui $f$ una funció que verifqui les següents hipòtesi: És contínua en l’interval tancat $[a,b]$ És derivable en l’interval obert $(a,b)$ Pren el mateix valor

Read More
Matemàtiques CCSS Selectivitat Catalunya
10 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

A continuació teniu els exàmens de les proves PAU a Catalunya del 2000 al 2021 de Matemàtiques CCSS Examen de Selectivitat juny 1999-2000 Enunciat Solució Examen de Selectivitat setembre 1999-2000 Enunciat Solució Examen de Selectivitat juny 2000-2001 Enunciat Solució Examen de Selectivitat setembre 2000-2001 Enunciat Solució Examen de Selectivitat juny 2001-2002 Enunciat Solució Examen de

Read More
Problema 1
10 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Comproveu que el canvi de variable dependent $v=\ln y$, transforma l’equació diferencial $$y’+P(x)y=Q(x)y\ln y$$ en l’equació lineal $v’+P(x) = Q(x) v$ Sabem que $v = \ln y$ si derivem aquesta funció rerspecte a $y$, ens quedarà de la següent manera $$\frac{dv}{dy} = \frac{1}{y}\longrightarrow \frac{dy}{dv} = y $$ i com sabem que $y = e^x$, llavors

Read More