Teorema de Rolle

Teorema de Rolle
11 de maig de 2020 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Teorema de Rolle: si una funció és contínua i derivable en un interval i pren valors iguals en els seus extrems, hi ha un punt on la derivada primera s’anul·la.

Sigui $f$ una funció que verifqui les següents hipòtesi:

  • És contínua en l’interval tancat $[a,b]$
  • És derivable en l’interval obert $(a,b)$
  • Pren el mateix valor en els extrems de l’interval, és a dir, $f(a)=f(b)$

Llavors, hi ha un punt $c$ que pertany $(a, b)$ tal que $f'(c) = 0$, és a dir, amb tangent horitzontal.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *