Etiqueta: Teorema

Etiqueta: Teorema

Teorema de Bolzano
28 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Sigui una funció $f(x)$ contínua definida en un interval $[a,b$]. Llavors si es compleix que $f(a)⋅f(b)<0$ (és a dir, $f(a)<0$ i $f(b)>$0, o $f(a)>0$ i $f(b)<0$), hi ha almenys un punt $c$ pertanyent a $(a,b)$ tal que $f(c)=0$. Aquest teorema pot resultar molt intuïtiu ja que si tenim una funció contínua que en $f(a)$ és negativa (per sota de l’eix de les $x$) i en $f(b)$ és positiva (per sobre de l’eix de les x), o a

Read More