Etiqueta: rectangle

Etiqueta: rectangle

determinació àrea màxima rectangle
9 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Determina les dimensions del rectangle d’àrea màxima entre tots els que tenen un perímetre de $20$ cm. Siguin $x$ i $y$ les dimensions del rectangle. L’àrea del rectangles és: $$S=x\cdot y$$ El rectangle té perímetre $20$; per tant: $$2(x+y) = 20$$ i simplificant; $$x+y = 10$$ Aïllem $x$ a partir de l’equació anterior: $x =

Read More