Etiqueta: càlcul matricial

Etiqueta: càlcul matricial

Matrices. Matriz inversa y cálculo matricial
12 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considera las matrices $$A=\left(\begin{array}{rr} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{array}\right), B=\left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & a \\ 2 & a & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right)\ \text{ y } C=\left(\begin{array}{rrr} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{array}\right)$$. a) Determina los valores de $a$ para los

Read More