Etiqueta: Tecnologia industrial

Etiqueta: Tecnologia industrial

formulari tecnologia industrial
21 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Principis de màquines$$\sum \vec F_x = 0 \; \sum \vec F_y = 0 \; \sum \vec M_z = 0$$ $$M_{O} = F · d \quad \Gamma= F· D$$ $$W = F · s · \cos \alpha \quad E_m = E_c +E_p$$ $$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad E_p = mgh \quad P = \frac{W}{\Delta T}$$ $$F =

Read More
potència i dissipacio energia
10 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calculeu quina pèrdua de potència i quantitat de calor, en calories, desenvolupen els conductors d’una línia de Cu de $50$ m de llargada i $16$ mm$^ 2$ de secció per la qual circula un corrent de $60$ A durant $12$ h. Per resoldre aquest problema, utilitzem la llei de Joule, que relaciona la potència dissipada

Read More