Etiqueta: Tecnologia industrial

Etiqueta: Tecnologia industrial

Una làmpada basada en díodes emissors de llum (LEDs) està formada per 7 LEDs connectats en sèrie
10 de maig de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una làmpada basada en díodes emissors de llum (LEDs) està formada per $7$ LEDs connectats en sèrie. El fabricant dels LEDs informa que la caiguda de tensió entre l’ànode i el càtode de cada un dels LEDs es pot considerar constant en tot el rang de funcionament i que val $U_{a-c} = 1,5$ V. Es

Read More
Problema sobre màquina tèrmica
25 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Suposem que ens diuen que s’ha construït una màquina tèrmica que treballa entre dues fonts a temperatures Tc = 25◦ C i Th = 700◦ C. També ens informen que aquesta màquina pot extreure 500 J de calor de la font calenta i fer 200 J de treball. Es demana fer els càlculs necessaris per

Read More
Una bomba accionada per un motor tèrmic
17 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una instal·lació, una bomba accionada per un motor tèrmic, fa pujar un volum V = 600 m3 d’aigua fins una altura h = 3, 6 m en un temps t = 10 h de funcionament estacionari. Determineu: (a) El treball W fet per la bomba. (b) La potència hidràulica $P_h$ que desenvolupa la bomba.

Read More
Motocicleta elèctrica
4 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un prototip de motocicleta elèctrica integra el motor directament a la roda del darrere. En les condicions d’estudi, circulant per un terreny horitzontal i a una velocitat constant, el fabricant assegura que el motor subministra $P_{mot} = 15 \text{ kW}$ i un parell $\Gamma = 150 \text{ Nm}$ i té una autonomia màxima $s_{max} =

Read More
formulari tecnologia industrial
21 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Principis de màquines$$\sum \vec F_x = 0 \; \sum \vec F_y = 0 \; \sum \vec M_z = 0$$ $$M_{O} = F · d \quad \Gamma= F· D$$ $$W = F · s · \cos \alpha \quad E_m = E_c +E_p$$ $$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad E_p = mgh \quad P = \frac{W}{\Delta T}$$ $$F =

Read More
parell motor
16 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El parell motor és una mesura de la força que fa un motor per girar un eix. Es defineix com la força que actua sobre l’eix en direcció tangent al cercle que descriu la trajectòria de l’eix, multiplicada per la distància radial entre l’eix i la línia d’acció de la força.En altres paraules, el parell

Read More
potència i dissipacio energia
10 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calculeu quina pèrdua de potència i quantitat de calor, en calories, desenvolupen els conductors d’una línia de Cu de $50$ m de llargada i $16$ mm$^ 2$ de secció per la qual circula un corrent de $60$ A durant $12$ h. Per resoldre aquest problema, utilitzem la llei de Joule, que relaciona la potència dissipada

Read More