Etiqueta: sistemes d'equacions

Etiqueta: sistemes d'equacions

ampolles, garrafes i bidons
28 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una empresa es fabriquen tres tipus de productes plàstics: ampolles, garrafes i bidons. S’utilitza com a primera matèria 10 kg de polietilè cada hora. Se sap que per fabricar cada ampolla calen 50 grams, per a cada garrafa 100 grams i 1 kg per a cada bidó. El gerent també ens diu que cal

Read More
empresa de missatgeria
11 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una empresa de missatgeria opera en tres rutes diferents $A$, $B$ i $C$. Setmanalment fa un total de $70$ viatges i el nombre de viatges per la ruta $B$ és igual a la suma dels viatges per les rutes $A$ i $C$. a) Si sabem que el doble de la suma dels viatges per les

Read More
Problema sobre refrescos, cerveses i vi
9 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El propietari d’un bar ha comprat refrescos, cervesa i vi per un import de $500$ euros sense incloure-hi impostos. La despesa en vi és de $60$ euros menys que les despeses en refrescos i cervesa conjuntament, sense incloure impostos. Tenint en compte que els impostos dels refrescos, la cervesa i el vi són el 6%,

Read More
El cafè i els sistemes d’equacions
31 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En un estudi de mercat, $500$ participants han provat tres cafès diferents, presentats com a producte $A$, producte $B$ i producte $C$, i han escollit quin dels tres els ha agradat més. Sabem que el producte $B$ ha estat escollit pel doble de persones que el producte $A$ i que el producte $B$ ho han

Read More
Juny de 2000 – Sèrie 1 – Qüestió 3. Catalunya
6 de novembre de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Donat el sistema d’equacions: $$\left.\begin{array}{rrrrrrr} 3x&–&2y&+&z&=&5 \\ 2x&–&3y&+&z&=&4 \end{array}\right\rbrace$$ a) Afegiu-hi una equació lineal de manera que el sistema resultant sigui incompatible. b) Afegiu-hi una equació lineal de manera que el sistema resultant sigui compatible indeterminat. Resoleu el sistema que s’obtingui. a) Afegiu-hi una equació lineal de manera que el sistema resultant sigui incompatible. Resposta

Read More
Problema 1 examen matemàtiques CCSS 18 juny de 2020
18 de juny de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una empresa fabrica tres models de televisors, que anomenarem A, B, i C. El model A necessita passar dues hores a l’unitat de muntatge; el model B, tres i el model C, una. El model A ha de passar una hora a l’unitat d’acabat i el model B, dues i el model C, tres hores.

Read More