Etiqueta: rolle

Etiqueta: rolle

Teorema de Rolle
11 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Teorema de Rolle: si una funció és contínua i derivable en un interval i pren valors iguals en els seus extrems, hi ha un punt on la derivada primera s’anul·la. Sigui $f$ una funció que verifqui les següents hipòtesi: Llavors, hi ha un punt $c$ que pertany $(a, b)$ tal que $f'(c) = 0$, és

Read More