Etiqueta: probabilitat

Etiqueta: probabilitat

Problema distribució binomial. Aparcaments per a cotxes
20 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una illa de cases hi ha deu aparcaments. A cada aparcament hi pot haver o no un cotxe, independentment que els altres aparcaments estiguin ocupats. Si la probabilitat que un aparcament estigui ocupat és de 0,4: a) Identifica i descriu aquest model de probabilitat. b) Calcula la probabilitat que en un cert dia hi

Read More
Problema distribució binomial. Ventrada de gossos
20 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una raça determinada de gossos té quatre cadells a cada ventrada. Si la probabilitat que un cadell sigui mascle és 0,55, calcula les probabilitats següents: a) Que en una ventrada hi hagi exactament dos cadells femelles. b) Que en una ventrada hi hagi almenys dos cadells femelles. En aquest exercici, la variable aleatòria que volem

Read More
Probabilitat. Depressió
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Estudis sobre la depressió mostren que l’aplicació d’un determinat tractament millora l’estat del $72$% de les persones sobre les quals s’aplica, no produeix cap efecte en un $10$% i empitjora el estat de la resta. Si es tracta un pacient que pateix de depressió, determineu la probabilitat que empitjori. Calculeu també la probabilitat que el

Read More
Probabilitat i malalties
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El 75% dels pacients d’un hospital van donar positiu per a xarampió, i el 68% positiu per a coronavirus. El percentatge de pacients que van donar positiu per a xarampió havent estat positius per a coronavirus és del 85%. Si en Joan sap que és positiu per a xarampió, quina probabilitat té de haver estat

Read More
Problema sobre urnes
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una urna conté dues monedes de plata i tres de coure. Una altra urna conté quatre monedes de plata i tres de coure. Si es tria una urna a l’atzar i se’n treu una moneda a l’atzar, quina és la probabilitat que la moneda extreta sigui de plata? Primer, hem de calcular la probabilitat de

Read More
Problema probabilitat sobre revista
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El $60$% dels alumnes de batxillerat d’un Institut són noies i el $40$% nois. La meitat dels nois llegeix assíduament la revista COMIC, mentre que només el $30$% de les noies la llegeix. a) Obtenir de forma raonada la probabilitat que un alumne elegit a l’atzar llegeixi aquesta revista. b) Si un alumne elegit a

Read More
Probabilitat, bàsquet i/o futbol
15 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una classe de $25$ alumnes, $14$ són aficionats al futbol, $9$ al bàsquet i $5$ a ambdós esports. Si se selecciona un alumne a l’atzar, calcula la probabilitat que: a) Sigui aficionat al futbol, sabent que és aficionat al bàsquet. b) Sigui aficionat al futbol, sabent que no és aficionat al bàsquet. La probabilitat

Read More
Problema de probabilitat sobre xandalls
15 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una classe hi ha 32 alumnes, 18 noies i 14 nois. Dels nois, 9 porten xandall i de les noies 4. Escollim un alumne a l’atzar. Calcula la probabilitat dels següents successos: a) Que porti xandall. b) Que sigui noi i no porti xandall. c) Que sigui noia i porti xandall. d) Que sigui

Read More
Problema de probabilitat sobre caramelets
15 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una caixa de caramelets hi ha $8$ caramelets de taronja i $14$ de llimona. Si $3$ caramelets de taronja i $9$ de llimona tenen farcit de licor, i escollim un caramelet a l’atzar, calcula la probabilitat dels següents esdeveniments:a) Sigui de taronja i estigui farcit.b) No estigui farcit o sigui de llimona.c) Sigui de

Read More
Problema sobre probabilitat
15 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Siguin $A$ i $B$ dos successos aleatoris amb $p(A)=\cfrac{1}{2}$, $p(B)=\cfrac{1}{3}$, $p(A\cap B)=\cfrac{1}{4$}. Determineu: Al numerador apliquem les lleis de Morgan Al denominador apliquem la probabilitat del succés contrari $$=\cfrac{p(\overline{A\cup B})}{1-p(B)}$$ Al numerador apliquem la probabilitat del succés contrari $$=\cfrac{p(\overline{A\cup B})}{1-p(B)}=\cfrac{1-\cfrac{7}{12}}{1-\cfrac{1}{3} }=\cfrac{5}{8}$$ Al numerador apliquem les lleis de Morgan Al denominador apliquem la probabilitat del succés

Read More