Etiqueta: mhs

Etiqueta: mhs

Energia en el moviment harmònic simple
25 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

L’amplitud en un moviment harmònic simple originat per una molla de constant recuperadora $k = 500$ N/m és de $40.0$ cm. Quina serà l’energia total de l’oscil·lador? Quant val la seva energia cinètica a l’instant en que l’elongació és de $30.0$ cm? L’energia total en un oscil·lador harmònic simple que té una amplitud $A$ ve

Read More
càlcul constant de la molla
25 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Trobeu la constant elàstica d’una molla sabent que quan se li acobla una massa de $1.00$ kg i es fa oscil·lar, ho fa amb pulsació $\omega =\sqrt{2\pi}$ rad/s. La constant elàstica d’una molla que està subjecta a un oscil·lador harmònic simple ve donada per l’expressió: $$k = m\omega^2$$ On $m$ és la massa de l’objecte

Read More
Exemple acceleració mhs
25 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El moviment d’un determinat objecte obeeix l’equació\begin{equation}\ddot{x} +169x = 0\end{equation} Es demana mostrar que es tracta d’un moviment oscil·latori harmònic simple i calcular el període del moviment. Per determinar si l’objecte que es mou segueix un moviment oscil·latori harmònic simple, hem de comprovar si l’equació de moviment té la forma general: \begin{equation}\ddot{x}+ \omega^2 x =

Read More