Etiqueta: MCUA

Etiqueta: MCUA

problema sobre MCUA
16 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Sigui un objecte que descriu un moviment circular de radi $R = 2$ m,suposem que parteix del repòs i es comença a moure amb acceleració$\alpha = \frac{\pi}{3}$ rad/s$^2$ . Quant valen les velocitats angular i lineal al cap de $5$segons? I l’espai angular i lineal recorregut en aquest temps? En aquest problema, l’objecte descriu un

Read More